PIT
training

Psychofysieke Trainingen Voor
Onderwijs, Welzijn en Organisaties

Onderwijs

Leerlingen en studenten ervaren tijdens een training dat ze een keuze hebben in hoe ze omgaan met zichzelf en anderen. We kunnen o.a. inzoomen op faalangst, sociale vaardigheden en leren samenwerken. We richten ons op primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO en stemmen het programma af op de deelnemers.

Teams

Maak van een divers team een krachtig team. Tijdens een psychofysieke workshop gaan we met uw team aan de slag. Vanuit eigen kracht en rust is het veel makkelijker om een ander te kunnen zien en de verbinding aan te gaan, dus dat is ons startpunt! Thema’s: kracht, grenzen en samenwerken.

Groepen

Naast de teams en onderwijsinstellingen kun je Pit ook invliegen voor workshops tijdens conferenties, trainingsdagen en hei-sessies als onderdeel van het programma of als dagworkshop. Door fysieke beweging komt het hoofd ook weer op gang. Pit tijdens uw personeelsdag, verdiepingsworkshop voor startende ondernemers? Neem contact op.

Als je wilt groeien,
samen met anderen

Hoe we werken

Rots en Water

Pit werkt met de methode Rots en Water, ontwikkeld door het Gadaku Instituut. Elementen uit vechtsport, sociale vaardig- heidstrainingen, yoga en meditatie vormen samen een krachtig programma voor kinderen, jongeren en volwassenen.

De termen "rots" en "water" lopen als rode draad door de training heen. Rots staat voor stevigheid, bij jezelf kunnen blijven en je eigen weg gaan. Water staat voor empathie, met de stroom mee kunnen gaan en emoties.

Resultaat

De kunst is om op school, werk en in relaties deze kwaliteiten in te zetten, afhankelijk van de situatie. Om te kunnen omgaan met groepsdruk is rots van grote waarde, bij samenwerking is een plons waterkwaliteit erg handig.

We werken met lichaamsoefeningen om te ervaren hoe rots en water de omgang met jezelf en de ander beïnvloeden. Deelnemers leren dat ze een keuze hebben in hoe ze zich gedragen en daarmee invloed hebben op hoe interacties verlopen.

Kun je wel wat PIT gebruiken?

In de ontmoeting met de ander
jezelf ontdekken

Trainers

Lisa Bedaux en Janine Koppers begonnen als collega’s in het vormingsonderwijs. Later volgde een inspirerende vriendschap waarin vaak het idee om samen iets op te zetten opborrelde. Nu is de tijd om het geplante zaadje te laten ontkiemen. Zij hebben beiden een eigen bedrijf. Lisa is oprichter van de Huiswerkwinkel in Egmond, Janine is eigenaar van Moksy, werkt onder die naam als zelfstandig maatschappelijk makelaar en heeft een praktijk voor energiewerk In Den Haag. Samen zijn ze Pit!

Kernwaarden

Kracht, veiligheid, flexibiliteit.

Wij gaan uit van de kracht van mensen en die van onszelf. Dat is typerend voor hoe we te werk gaan. Ieders kern is weer anders. Wij zijn geïnteresseerd in de mens tegenover ons en de kracht die de persoon in zich draagt. Met een scherpe blik en stevige intuïtie hebben we snel overzicht te midden van sociale interacties en spelen hier op direct op in.

Ervaring

Lisa heeft een achtergrond als gedrags- wetenschapper en zangeres en heeft gewerkt in het onderwijs, verslavingszorg en psychiatrie. Zij heeft veel ervaring met de begeleiding van jongeren en hun ouders. Janine is geïntrigeerd door de vraag hoe je je als mens verhoudt tot jezelf en anderen. Op zoek naar het antwoord studeerde ze Culturele en Maatschappelijke Vorming en Filosofie en volgde ze een opleiding tot energiewerker. Ze heeft gewerkt als project adviseur voor maatschappelijke organisaties, vormingswerker en docent.

Samenwerken

We werken op locatie in Noord-Holland en Zuid-Holland.
Janine Koppers - 06 28 46 11 19
Lisa Bedaux - 06 19 64 26 46